wire reel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire reel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire reel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire reel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wire reel

  * kỹ thuật

  ống cuộn dây

  ống quấn dây

  xây dựng:

  cuộn dây kim loại