wire clamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire clamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire clamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire clamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wire clamp

  * kỹ thuật

  cọc xiết dây

  cơ khí & công trình:

  cái kẹp dây

  xây dựng:

  máy kiểm soát dây đứt