wire nail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire nail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire nail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire nail.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wire nail

  * kỹ thuật

  đinh ghim

  xây dựng:

  đinh (dây thép) tròn

  cơ khí & công trình:

  đinh dây thép