wire cable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire cable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire cable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire cable.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wire cable

    * kỹ thuật

    điện:

    cáp bằng sợi thép