window pane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

window pane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm window pane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của window pane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • window pane

    * kỹ thuật

    tấm kính cửa sổ

Từ điển Anh Anh - Wordnet