window frame nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

window frame nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm window frame giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của window frame.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • window frame

  * kỹ thuật

  khung cửa sổ

  khuôn cửa sổ

  xây dựng khung cửa sổ

  xây dựng:

  khuôn cánh cửa sổ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • window frame

  the framework that supports a window