window-pane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

window-pane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm window-pane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của window-pane.

Từ điển Anh Việt

  • window-pane

    /'windoupein/

    * danh từ

    ô kính cửa sổ