windowsill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

windowsill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm windowsill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của windowsill.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • windowsill

    the sill of a window; the horizontal member at the bottom of the window frame

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).