window board nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

window board nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm window board giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của window board.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • window board

  * kỹ thuật

  bệ cửa sổ

  xây dựng:

  bậu cửa sổ

  ván bậu cửa sổ

  ván cửa sổ