window-case nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

window-case nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm window-case giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của window-case.

Từ điển Anh Việt

 • window-case

  /'windoukeis/

  * danh từ

  tủ kính bày hàng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • window-case

  * kinh tế

  tủ kính bày hàng