dot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dot.

Từ điển Anh Việt

 • dot

  /dɔt/

  * danh từ

  của hồi môn

  * danh từ

  chấm nhỏ, điểm

  (ngôn ngữ học) dấu chấm (trên chữ i, j...); dấu chấm câu

  (âm nhạc) chấm

  đứa bé tí hon; vật nhỏ xíu

  a dot of a child: thằng bé tí hon

  off one's dot

  (từ lóng) ngu; tàng tàng, điên điên

  on the dot

  đúng giờ

  * ngoại động từ

  chấm, đánh dấu chấm (trên chữ i, j...)

  dotted line: dòng chấm chấm

  dotted quaver: (âm nhạc) móc chấm

  rải rác, lấm chấm

  to dot all over: rải rác lấm chấm khắp cả

  sea dotred with ships: mặt biển rải rác lấm chấn những con tàu

  (từ lóng) đánh, nện

  to dot someone one in the eye: đánh cho ai một cái vào mắt

  to dot the i's and cross the t's

  đánh dấu chấm những chữ i và đánh dấu ngang những chữ t; bổ sung đầy đủ chi tiết làm cho nghĩa rõ ràng minh bạch

  dot and carry one (two...)

  viết... và nhớ một (hai...) (câu nói của các em nhỏ khi làm tính cộng)

 • dot

  điểm || vẽ điểm

Từ điển Anh Anh - Wordnet