weight ton nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weight ton nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weight ton giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weight ton.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • weight ton

  * kinh tế

  tấn dài

  tần tải trọng

  tấn trọng lượng

  tấn trọng tải