weight bias nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weight bias nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weight bias giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weight bias.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • weight bias

  * kinh tế

  sai lệch trọng lượng

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  độ chệch trọng lượng