war god nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

war god nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm war god giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của war god.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • war god

    a god worshipped as giving victory in war

    Synonyms: god of war

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).