warming nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warming nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warming giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warming.

Từ điển Anh Việt

 • warming

  /'wɔ:miɳ/

  * danh từ

  sự làm ấm, sự hâm, sự hơ, sự sưởi ấm

  (từ lóng) trận đòn, trận roi

  * tính từ

  làm cho ấm; ấm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • warming

  imparting heat

  a warming fire

  Similar:

  heating: the process of becoming warmer; a rising temperature

  thaw: warm weather following a freeze; snow and ice melt

  they welcomed the spring thaw

  Synonyms: thawing

  warm: get warm or warmer

  The soup warmed slowly on the stove

  Synonyms: warm up

  warm: make warm or warmer

  The blanket will warm you

  calefacient: producing the sensation of heat when applied to the body

  a mustard plaster is calefacient