warming-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warming-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warming-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warming-up.

Từ điển Anh Việt

 • warming-up

  /'wɔ:miɳ'ʌp/ (warm-up) /'wɔ:mʌp/

  up)

  /'wɔ:mʌp/

  * danh từ

  (thể dục,thể thao) sự khởi động (trước cuộc đấu)