warming-down nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warming-down nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warming-down giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warming-down.

Từ điển Anh Việt

  • warming-down

    * danh từ

    (thể thao) động tác điều hoà