warming-pan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warming-pan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warming-pan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warming-pan.

Từ điển Anh Việt

  • warming-pan

    /'wɔ:miɳpæn/

    * danh từ

    lồng ấp

    (nghĩa bóng) người tạm quyền (tạm giữ một chức vị nào cho ai còn nhỏ tuổi)