warm-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warm-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warm-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warm-up.

Từ điển Anh Việt

 • warm-up

  /'wɔ:miɳ'ʌp/ (warm-up) /'wɔ:mʌp/

  up)

  /'wɔ:mʌp/

  * danh từ

  (thể dục,thể thao) sự khởi động (trước cuộc đấu)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • warm-up

  exercising in preparation for strenuous activity

  Synonyms: tune-up, prolusion