prolusion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prolusion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prolusion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prolusion.

Từ điển Anh Việt

 • prolusion

  /prolusion/

  * danh từ

  bài viết mở đầu

  ý định sơ bộ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • prolusion

  Similar:

  foreword: a short introductory essay preceding the text of a book

  Synonyms: preface

  warm-up: exercising in preparation for strenuous activity

  Synonyms: tune-up