warhead nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warhead nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warhead giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warhead.

Từ điển Anh Việt

 • warhead

  * danh từ

  đầu nổ của một tên lửa hay ngư lôi

  equipped with a nuclear warhead: có lắp đầu đạn hạt nhân

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • warhead

  the front part of a guided missile or rocket or torpedo that carries the nuclear or explosive charge or the chemical or biological agents

  Synonyms: payload, load