payload nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

payload nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm payload giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của payload.

Từ điển Anh Việt

 • payload

  * danh từ

  trọng tải trả tiền (khách hàng, hàng vận chuyển )

  lượng chất nổ (đầu tên lửa)

  trọng tải (thiết bị mang theo một vệ tinh, con tàu vũ trụ)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • payload

  * kinh tế

  phần trọng tải được trả tiền

  trọng tải

  trọng tải trả tiền

  * kỹ thuật

  phụ tải thương mại

  trọng lượng vận chuyển

  điện tử & viễn thông:

  gánh có ích (của vệ tinh)

  phụ tải có ích (của vệ tinh)

Từ điển Anh Anh - Wordnet