cargo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cargo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cargo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cargo.

Từ điển Anh Việt

 • cargo

  /'kɑ:gou/

  * danh từ

  hàng hoá (chở trên tàu thuỷ)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cargo

  * kinh tế

  hàng chở

  hàng hóa

  hàng hóa (chở trên tàu thủy)

  hàng hóa (trên tàu, xe ...)

  * kỹ thuật

  hàng chuyên chở

  hàng hóa

  hàng hóa trên tàu

  lô hàng

  tải trọng

  tải trọng có ích

  điện:

  hàng hóa vận chuyển

  xây dựng:

  mức chở hàng

Từ điển Anh Anh - Wordnet