cargo vessel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cargo vessel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cargo vessel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cargo vessel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cargo vessel

  * kinh tế

  tàu hàng

  * kỹ thuật

  tàu thủy chở hàng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cargo vessel

  Similar:

  cargo ship: a ship designed to carry cargo