cargo lien nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cargo lien nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cargo lien giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cargo lien.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cargo lien

    * kinh tế

    quyền lưu trữ hàng