cargo barge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cargo barge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cargo barge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cargo barge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cargo barge

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    xà lan chở hàng