cargo plan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cargo plan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cargo plan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cargo plan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cargo plan

  * kinh tế

  sơ đồ xếp hàng

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  sơ đồ bốc xếp hàng