cargo hold nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cargo hold nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cargo hold giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cargo hold.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cargo hold

  * kinh tế

  khoang hàng hóa (trên tàu)

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  hầm chứa hàng (bốc xếp)

Từ điển Anh Anh - Wordnet