storage area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storage area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storage area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storage area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • storage area

  * kinh tế

  diện tích trữ kho

  * kỹ thuật

  vùng chứa phế thải

  xây dựng:

  diện tích kho

  khu cất giữ hàng (thiết bị)

  sàn kho

  cơ khí & công trình:

  khu vực trữ nước

  giao thông & vận tải:

  khu vực xếp hàng

  toán & tin:

  vùng lưu trữ

  vùng nhớ

Từ điển Anh Anh - Wordnet