storage pond nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storage pond nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storage pond giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storage pond.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • storage pond

  * kỹ thuật

  bể lắng

  hồ chứa nước

  xây dựng:

  bể chứa nước xả