storage tube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storage tube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storage tube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storage tube.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • storage tube

  * kỹ thuật

  ống nhớ

  ống nhớ hình

  điện:

  đèn phát tia âm cực

  toán & tin:

  ống đèn bộ nhớ

  ống lưu trữ