storage basin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storage basin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storage basin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storage basin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • storage basin

  * kỹ thuật

  bể dự trữ

  bồn dự trữ nước

  hồ chứa nước

  hồ chứa nước trên cao