storage map nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storage map nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storage map giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storage map.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • storage map

  * kỹ thuật

  sơ đồ bộ nhớ

  toán & tin:

  bản đồ bộ lưu trữ

  bản độ bộ nhớ

  điện tử & viễn thông:

  bản đồ bộ nhớ