storage cell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storage cell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storage cell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storage cell.

Từ điển Anh Việt

 • storage cell

  /'stɔ:ridʤ'sel/ (storage_battery) /storage battery/

  * danh từ

  bộ ắc quy, bộ pin

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • storage cell

  * kỹ thuật

  ắcqui

  hộc bình điện

  ngăn nhớ

  ô lưu

  ô lưu trữ

  ô nhớ

  phần tử của bộ nhớ

  pin thứ cấp

  toán & tin:

  ngăn lưu trữ

  ngăn nhớ, ô nhớ

  ô nhớ, ngăn nhớ

  phần tử lưu trữ

  điện:

  ô lưu giữ

  phần tử chứa điện

  ô tô:

  pin sạc

Từ điển Anh Anh - Wordnet