storage test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storage test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storage test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storage test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • storage test

  * kinh tế

  sự xác định độ bền khi bảo quản

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  thử nghiệm bảo quản