storage dam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storage dam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storage dam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storage dam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • storage dam

  * kỹ thuật

  đập chứa nước

  đập giữ nước

  xây dựng:

  đập (của) hồ chứa nước

  đập trữ nước

  điện:

  đập tích nước