storage unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storage unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storage unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storage unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • storage unit

  * kinh tế

  bộ lưu trữ

  bộ nhớ

  bộ nhớ (máy tính)

  * kỹ thuật

  bộ nhớ

  toán & tin:

  đơn vị lưu trữ