warden nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warden nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warden giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warden.

Từ điển Anh Việt

 • warden

  /'wɔ:dn/

  * danh từ

  dân phòng

  cai (nhà lao); hiệu trưởng (trường đại học...); người quản lý (công viên...); tổng đốc, thống đốc

  the warden of a park: người quản lý công viên

  the warden of a prison: cai ngục

  người coi nơi cấm săn bắn ((cũng) game warden)

  (từ cổ,nghĩa cổ) người gác, người trông nom

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • warden

  * kỹ thuật

  cung trưởng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • warden

  the chief official in charge of a prison