warmth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warmth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warmth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warmth.

Từ điển Anh Việt

 • warmth

  /wɔ:mθ/

  * danh từ

  hơi nóng (lửa, mặt trời), nhiệt; sự ấm áp

  nhiệt tình, tính sôi nổi

  sự niềm nở, sự nồng hậu

  tính nóng nảy

Từ điển Anh Anh - Wordnet