warmness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warmness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warmness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warmness.

Từ điển Anh Việt

  • warmness

    * danh từ

    trạng thái ấm; sự ấm áp

Từ điển Anh Anh - Wordnet