warlord nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warlord nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warlord giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warlord.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • warlord

    supreme military leader exercising civil power in a region especially one accountable to nobody when the central government is weak

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).