warted nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warted nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warted giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warted.

Từ điển Anh Việt

  • warted

    /'wɔ:tid/

    * tính từ

    (y học) có mụn cơm