wardite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wardite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wardite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wardite.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wardite

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    vacdit