war-man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

war-man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm war-man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của war-man.

Từ điển Anh Việt

  • war-man

    * danh từ; số nhiều war-men

    (từ cổ, nghĩa cổ) chiến binh; chinh phu