warmish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warmish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warmish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warmish.

Từ điển Anh Việt

  • warmish

    /'wɔ:miʃ/

    * tính từ

    hơi ấm