warty nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warty nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warty giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warty.

Từ điển Anh Việt

 • warty

  /'wɔ:ti/

  * tính từ

  giống mụn cơm

  có nhiều mụn cơm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • warty

  Similar:

  verrucose: (of skin) covered with warts or projections that resemble warts

  Synonyms: wartlike