waratah nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waratah nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waratah giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waratah.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • waratah

    straggling shrub with narrow leaves and conspicuous red flowers in dense globular racemes

    Synonyms: Telopea speciosissima

    tall shrub of eastern Australia having oblanceolate to obovate leaves and red flowers in compact racemes

    Synonyms: Telopea Oreades

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).