wall plug nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall plug nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall plug giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall plug.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wall plug

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  chốt cắm vào tường

  điện:

  phích cắm (trên) tường

  điện lạnh:

  phích cắm tường

Từ điển Anh Anh - Wordnet