wallop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wallop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wallop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wallop.

Từ điển Anh Việt

 • wallop

  /'wɔləp/

  * danh từ

  (từ lóng) cái quất, cái vụt mạnh; trận đòn đau

  rượu bia

  * ngoại động từ

  (từ lóng) quất mạnh, vụt đau, đánh đau

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wallop

  a severe blow

  defeat soundly and utterly

  We'll wallop them!

  Similar:

  impact: a forceful consequence; a strong effect

  the book had an important impact on my thinking

  the book packs a wallop

  whack: hit hard

  The teacher whacked the boy

  Synonyms: wham, whop