walloper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

walloper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm walloper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của walloper.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • walloper

    a very hard hitter

    a winner by a wide margin

    Similar:

    whopper: a gross untruth; a blatant lie

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).